Galerie zdjęć:

Otwarcie Skansenu Naftowego - maj 2012

zobacz wszystkie

Wtorek, 13 Października, 2015

Głosowanie nad budżetem

Głosowanie nad budżetem

Trzydzieści jeden projektów złożonych do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego zostanie poddanych pod głosowanie mieszkańców Gorlic. Spośród tych projektów czternaście zadań ma charakter ogólnomiejski, a siedemnaście osiedlowy.

Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Gorlice na 2016 rok publikujemy listę dopuszczonych do głosowania zadań ogólnomiejskich oraz zadań dla poszczególnych osiedli.

Złożono 36 wniosków (17 o charakterze ogólnomiejskim oraz 19 o charakterze osiedlowym). W toku prac Zespołu ds. budżetu obywatelskiego 31 propozycje zostały zweryfikowane pozytywnie i już od jutra tj. 14.10.2015 roku do 23.10.2015 roku będzie można oddawać na nie swój głos w Pawilonie Historii Miasta - Tygiel Kulturowy. Głosowanie odbywać się będzie w dni powszednie od 8.00 do 18.00, a w sobotę i niedzielę od 9.00 do 15.00.

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych:

Zadania ogólnomiejskie:
 

1. Oświetlenie Skateparku
Lokalizacja: przy ulicy Sportowej, obok pływalni „Fala”
Szacunkowy koszt zadania: 60 000 zł

2. Budowa pomnika upamiętniającego 100-lecie Bitwy Gorlickiej i 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku

Lokalizacja: przy ul. Bieckiej, w widłach ulicy Słowackiego i jej łącznika z ul. Biecką
Szacunkowy koszt zadania: 150 000 zł

3. Rozbudowa boiska treningowego wraz z wyposażeniem niezbędnym do utrzymania muraw trawiastych przy ul. Sportowej
Lokalizacja: przy ul. Sportowej, w obrębie obiektów sportowych OSiR, obok boiska ze sztuczną nawierzchnią
Szacunkowy koszt zadania: 230 000 zł
 

4. Wybudowanie zatok postojowych na całej długości ul. Cmentarnej
Szacunkowy koszt zadania: 100 000 zł

5. Budowa parkingów w celu rozwiązania problemu parkowania samochodów mieszkańców Gorlic w rejonie ul. Konopnickiej oraz Jarmarku Pogórzańskiego
Szacunkowy koszt zadania: 300 000 zł

6. Budowa placu Street Workout Parku wraz siłownią na świeżym powietrzu
Lokalizacja: ul. Sienkiewicza, pomiędzy lodowiskiem, a odkrytym basenem.
Szacunkowy koszt zadania: 300 000 zł

7. Wykonanie dokumentacji projektowej łącznika ul. Batorego z ul. Kochanowskiego
Szacunkowy koszt zadania: 80 000 zł

8. Rewitalizacja bulwaru nad rzeką Ropą z wykonaniem łącznika ścieżki rowerowej i poszerzeniem infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz poprawą zabezpieczenia przeciwpowodziowego lewobrzeżnej części miasta
Szacunkowy koszt zadania: 224 760 zł

9. Remont nawierzchni jezdni ulicy Orzeszkowej
Szacunkowy koszt zadania: 300 000 zł

10. Budowa muszli koncertowej na terenie Parku Miejskiego im. W. Biechońskiego
Szacunkowy koszt zadania: 300 000 zł

11. Remont nawierzchni ulicy Kopernika
Szacunkowy koszt zadania: 300 000 zł

12. Budowa boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki na terenach OSiR
Lokalizacja: teren pomiędzy Halą Sportową a basenem otwartym
Szacunkowy koszt zadania: 280 000 zł

13. Rozbudowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Dukielskiej
Szacunkowy koszt zadania: 300 000 zł

14. Wymiana nawierzchni ulicy Wróblewskiego w Gorlicach na odcinku od trójmiedzy z działkami nr 1455/7 i 1454 do skrzyżowania z ul. Świeykowskiego  i połączenia z nawierzchnią z kostki
Szacunkowy koszt zadania: 279 600 zł
 

Zadania osiedlowe:

 

Osiedle nr 2
1. Wykonanie placu zabaw na Osiedlu „Magdalena”
Lokalizacja: przy ul. Kopernika 3-5
Szacunkowy koszt zadania: 40 000 zł
2. Wyposażenie w urządzenia sportowe boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wrońskich
Szacunkowy koszt zadania: 40 000 zł
3. Remont chodnika przy ul. Cmentarnej
Szacunkowy koszt zadania: 40 000 zł

Osiedle nr 3
1. Mini plac zabaw oraz wykonanie nawierzchni chodnika przy ulicy Jagiełły
Szacunkowy koszt zadania: 40 000 zł

Osiedle nr 4
1. Remont nawierzchni drogi – ulica Chopina boczna
Szacunkowy koszt zadania: 40 000 zł

Osiedle nr 5
1. Budowa placu dla młodzieży i dorosłych na wolnym powietrzu wraz z elementami do ćwiczeń „Street Workout” przy ul. Tuwima
Lokalizacja: ul. Tuwima
Szacunkowy koszt zadania: 40 000 zł
 
Osiedle nr 6
1. Wykonanie nawierzchni chodnika przy ul. Batorego
Lokalizacja: przy ul. Batorego
Szacunkowy koszt zadania: 35 000 zł
2. Wykonanie nawierzchni chodnika przy ulicy Kościuszki
Lokalizacja: chodnik przy budynku wielorodzinnym nr 26
Szacunkowy koszt zadania: 12 000 zł
3. Budowa i renowacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w przestrzeni Osiedla nr 6 Zawodzie poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej i renowację boiska do siatkówki
Lokalizacja: Siłownia zewnętrzna przy ścieżce rowerowej nad rzeką Ropą w pobliżu istniejącej infrastruktury sporotwej. Boisko do siatkówki przy ul. Batorego w miejscu istnienia dawnego boiska, za sklepem osiedlowym.
Szacunkowy koszt zadania: 40 000 zł
4. Wiata śmietnikowa – osłona przy ul. Kościuszki
Lokalizacja: Osiedle przy ul. Kościuszki
Szacunkowy koszt zadania: 20 000 zł
 
Osiedle nr 7
1. Budowa drogi Dukielskiej bocznej
Szacunkowy koszt zadania: 40 000 zł
 
Osiedle nr 8
1. Zagospodarowanie terenów zielonych na os. Korczak
Lokalizacja: przy ul. Hallera
Szacunkowy koszt zadania: 39 980 zł

Osiedle nr 9
1. Uzupełnienie bazy rekreacyjnej Osiedla nr 9 o urządzenia siłowni na świeżym powietrzu wraz z parkingiem
Lokalizacja: Osiedle Górne, ul. Wyszyńskiego
Szacunkowy koszt zadania: 40 000 zł
 
Osiedle nr 10
1. Oświetlenie ulicy Jagodowej
Szacunkowy koszt zadania: 40 000 zł

Osiedle nr 11
1. Plac zabaw dla dzieci z Osiedla nr 11 „Łysogórskie”
Lokalizacja: przy ul. Letniej
Szacunkowy koszt zadania: 40 000 zł

Osiedle nr 12
1. Poprawa estetyki przestrzeni publicznej na Osiedlu Krasińskiego.
Lokalizacja: dwie ulice boczne ulicy Krasińskiego (wzdłuż ogrodzenia MZS nr 4 oraz prowadząca do bloków nr 5 i 7)
Szacunkowy koszt zadania: 39 960 zł
2. Budowa placu zabaw przy ulicy Słowackiego
Szacunkowy koszt zadania: 40 000 złNegatywnie zweryfikowane przez Zespół zostały następujące zadania:


Niestety trzy propozycje zgłoszonych zadań o charakterze ogólnomiejskim oraz dwie propozycje zadań o charakterze osiedlowym zostało zweryfikowane negatywnie.

Zadania ogólnomiejskie:

1. „Ścieżka pieszo-rowerowa na ulicy Kochanowskiego”

Uzasadnienie odrzucenia projektu: Zespół ds. budżetu obywatelskiego stwierdził, iż Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na wskazanych we wniosku nieruchomościach nie dopuszcza budowy tego typu infrastruktury. Ponadto wskazany we wniosku teren nie stanowi własności Miasta Gorlice oraz Miasto nie posiada nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie prawa dysponowania wskazanymi do realizacji działkami. Również analiza kosztów realizacji inwestycji wykazała, iż budowa ta przekroczyłaby kwotę 300 tys. zł

2. „Moje smaczne Gorlice” - seria prelekcji i warsztatów przygotowywania zdrowych posiłków dla uczniów klas 4 gorlickich szkół podstawowych.


Uzasadnienie odrzucenia projektu: Po analizie wniosku Zespół stwierdził, że program jest niemożliwy do realizacji w ramach godzin lekcyjnych w Miejskich Zespołach Szkół. Ponadto proponowany zakres działań jest niezgodny z zakresem zadań własnych gminy, wynikającym z właściwych przepisów prawa.

3. „Park Miejski - zielone miejsce wypoczynku, rozrywki i rekreacji”


Uzasadnienie odrzucenia projektu:
Urząd Miejski w Gorlicach posiada kompletną dokumentacją projektową i pozwolenia na budowę, a proponowany zakres dokumentacji jest niezgodny z wytycznymi konserwatora zabytków. Tym samym w ocenie Zespołu zgłoszone zadanie nie przynosi korzyści wynikających dla Miasta z uwagi na już posiadaną dokumentacje projektową oraz pozwolenie na budowę, a jej ponowne wykonanie narażałoby na zarzut niegospodarności.

Zadanie osiedlowe:

1.    „4 pory roku” z mieszkańcami Zarządu Osiedla nr 1 „Starówka” (Osiedle Nr 1)

Uzasadnienie odrzucenia projektu: Po analizie wniosku jednoznacznie stwierdzono, iż proponowany zakres działań jest niezgodny z zakresem zadań własnych gminy, wynikającym z właściwych przepisów prawa oraz ustawą o finansach publicznych.

2. Remont klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej w bloku nr 13 (Osiedle nr 4)

Uzasadnienie odrzucenia projektu: Brak korzyści dla ogółu mieszkańców osiedla, którego projekt dotyczy.
 

 

Jak głosować?

Przypominamy, że głosować można już od 16-go roku życia (jeśli w bieżącym roku ukończyłeś lub ukończysz 16 lat).
 
Dla zadań osiedlowych, w których został dopuszczony tylko jeden projekt, głosujący określa czy popiera bądź nie popiera realizację danego projektu.
 
Uprawniony do głosowania chcący wziąć udział w głosowaniu jest zobowiązany przed otrzymaniem karty do głosowania do przedstawienia pracownikowi Urzędu Miejskiego w Gorlicach - Pawilonu Historii Miasta, dokumentu tożsamości potwierdzającego adres zameldowania i numer PESEL. Na podstawie podanych przez uprawnionego do głosowania danych, pracownik Urzędu Miejskiego wydaje kartę do głosowania zawierającą listę projektów ogólnomiejskich oraz listę zadań dotyczących osiedla, w którym uprawniony do głosowania posiada stałe zameldowanie.

 

Więcej informacji na temat Budżetu Obywatelskiego znajdziemy TUTAJ.

Dodaj na Wykop Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Facebook
- A A A +
DrukujDrukuj
E-mailE-mail
Wróć ...
 
Miasto Turystyka Przedsiębiorczość Dla mieszkańca
Urząd Miejski Urząd Miejski
w Gorlicach

Rynek 2, 38-300 Gorlice
tel.: 18 35 36 200
fax: 18 35 51 212
e-mail: um@um.gorlice.pl

Mapa serwisu
Lokalizacja Co warto zobaczyć? Zamówienia publiczne Moje miasto Władze miasta
Historia Gdzie przenocować? Informacje, statystyka Telefony w UM Rada miasta
Mapa miasta Jak dojechać? Nieruchomości Inwestycje Wydziały UM

 

X

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.
Więcej informacji odnośnie plików cookies.

*Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne.