Galerie zdjęć:

Wizyta Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego - maj 2013

zobacz wszystkie

Czwartek, 26 Listopada, 2015

Budżet 2016. Inspirowany potrzebami.

Budżet 2016. Inspirowany potrzebami.

Przedstawiam Państwu projekt Budżetu na rok 2016.

 

Drodzy Mieszkańcy Gorlic,

Przez ostatni rok miałem sposobność spotykać się i rozmawiać z wieloma z Was. Sygnalizowaliście szereg problemów, które powinniśmy rozwiązać, a które przez lata czekały w przysłowiowej „kolejce”. Takie sygnały płynęły do mnie zarówno bezpośrednio od Państwa, jak również za pośrednictwem Radnych Rady Miasta Gorlice oraz przedstawicieli Zarządów Osiedli. Dla mnie, jako burmistrza Gorlic, jak również dla każdego Radnego, to Wasze potrzeby są najważniejsze. Wspólnie staraliśmy się na jednej szali kłaść oczekiwania zarówno kilku rodzin mieszkających na bocznej, peryferyjnej ulicy naszego miasta, jak i wielotysięcznych społeczności zamieszkujących ogromne osiedla.  Efektem takiego podejścia jest również tegoroczne głosowanie nad Budżetem Obywatelskim Miasta Gorlice, gdzie to Państwo zadecydowaliście, co powinno się zmienić w Waszym najbliższym otoczeniu.


Dlatego w głęboko przemyślanym, zrównoważonym Projekcie Budżetu na rok 2016, który zostanie poddany pod głosowanie Radzie Miasta Gorlice, zaplanowano realizację zarówno milionowych inwestycji infrastrukturalnych, jak i niewielkich projektów o wartości kilku, czy kilkunastu tysięcy złotych, które przyczynią się do poprawienia komfortu życia mieszkańców. Postanowiono również jeszcze bardziej zadbać o to, co najważniejsze, czyli o zdrowie gorliczan. Dlatego zdecydowano o zabezpieczeniu w przyszłorocznym budżecie środków na nowatorską akcję szczepień przeciwko wirusowi HPV (brodawczak ludzki) skierowaną do młodych mieszkanek naszego miasta.


Inwestycje, programy prozdrowotne, edukacja, sport i rekreacja, gospodarka komunalna i mieszkaniowa to miliony złotych zaplanowane na wydatki dla Was – mieszkańców Gorlic. Dopilnuję, aby każda złotówka została wydana w rozsądny, przemyślany i gospodarny sposób. Mam również nadzieję, że wszystkie zaplanowane w Projekcie Budżetu na rok 2016 zadania uda się z powodzeniem zrealizować. Duże oczekiwania wiążę z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, które wspomogą Miasto w realizacji projektów społecznych i inwestycyjnych. Zależy to jednak od tego, jak szybko w odpowiednich instytucjach uruchomione zostaną programy dofinansowań planowane na lata 2014-2020.


Burmistrz Miasta Gorlice
Rafał Kukla

 

Poniżej prezentujemy Państwu założenia Projektu Budżetu na rok 2016 oraz listę najważniejszych przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji.

82 754 403 zł – tyle dochodów planujemy pozyskać do budżetu miasta w roku 2016 z tytułu podatków i opłat, sprzedaży mienia, dotacji z różnych źródeł oraz subwencji. Będzie to o 5,7 % więcej w stosunku do roku 2015.
Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie wydamy kwotę 82 008 098 zł, czyli o 9,1 % mniej, niż w roku 2015. Spadek ten wynika z niskiego poziomu zadań dofinansowywanych ze środków UE, gdyż konkursy, w których Miasto Gorlice będzie mogło składać wnioski uruchomione zostaną najprawdopodobniej dopiero w drugim lub trzecim kwartale 2016 r.
Planowana nadwyżka budżetowa wyniesie 746 305 zł.
Planujemy zaciągnięcie pożyczek i kredytów na sumę 3 500 000 zł.
Na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów wydamy 4 246 305 zł.

Najważniejsze zaplanowane wydatki w roku 2016 przedstawiają się następująco:

 


Drogi, chodniki, parkingi

Przebudowa drogi powiatowej (ul. Michalusa) – 1 000 000 zł.
Rozbudowa, przebudowa, remont funkcjonalnego ciągu komunikacyjnego dróg gminnych klasy L: ul. Korczaka (380,00 mb) – ul. Konopnickiej (214,00 mb) – 4 371 128 zł.
Modernizacja infrastruktury drogowej prowadzącej do przejścia granicznego Bacherov -Konieczna – 58 334 zł.
Budowa odcinka ulicy łączącej ulicę Stróżowska z ulicą Korczaka – 190 000 zł.
Budowa ulicy Słowackiej – 100 000 zł.
Przebudowa ulicy Kopernika (Budżet obywatelski) – 75 240 zł.
Budowa i przebudowa ulic miejskich: Gałczyńskiego, łącznik ulicy Łysogórskiej i ulicy Letniej, Dukielska - boczna I, II, III,  Biecka, łącznik ulicy Andersa z ulicą Paderewskiego,  Batorego – 735 000 zł.
Przebudowa ulic i ciągów pieszych: Cmentarna, osiedle Krasińskiego,  Kopernika, Kołłątaja - boczna, Hallera, Biechońskiego - boczna, Michny – 830 000 zł.
Przebudowa ulic miejskich: Jagiełły, Wróblewskiego, Niepodległości, Stróżowska, Kromera, Krasińskiego – 150 000 zł.
Przebudowa ulicy Dukielskiej - bocznej (Budżet obywatelski) – 40 000 zł.
Przebudowa ulicy Łokietka – 300 000 zł.
Przebudowa ulicy Chopina - bocznej (Budżet obywatelski) – 40 000 zł.
Przebudowa łącznika ulicy Mieszka I z ulicą Węgierską – 200 000 zł.
Przebudowa chodnika ulicy Jagiełły (Budżet obywatelski) – 15 000 zł.
Budowa i przebudowa chodników i ciągów pieszych na Osiedlu Korczak (Budżet obywatelski) -     40 000 zł.
Budowa chodnika  ulicy Batorego (Budżet obywatelski) – 35 000 zł.
Budowa parkingu Osiedle Górne (Budżet obywatelski) – 20 000 zł.

 


Oświetlenie
Budowa oświetlenia ulic: Lenartowiczów, Gałczyńskiego, Reja, Kombatantów, Wspólna, Robotnicza, Graniczna, Leśna, Lipowa – 200 000 zł.
Przebudowa oświetlenia w Parku Miejskim – 250 000 zł.
Budowa oświetlenia ulicy Biechońskiego – 50 000 zł.
Budowa oświetlenia ulicy Sikorskiego – boczna – 40 000 zł.
Budowa oświetlenia ulicy Jagodowej (Budżet obywatelski) – 40 000 zł.

 


Kanalizacja

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej  na ulicy Skrzyńskich – 80 000 zł.
Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Blich    - 40 000 zł.
Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Kochanowskiego – 150 000 zł.
Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Klimontowicza – 100 000 zł.
Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Solidarności    - 30 000 zł.
Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Dukielska boczna – 20 000 zł.

 


Sport, wypoczynek i rekreacja
Funkcjonowanie gorlickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 2 025 000 zł.
Konkursy na realizację zadań publicznych – 525 000 zł.
Rewitalizacja bulwaru nad rzeką Ropą z wykonaniem łącznika ścieżki rowerowej i poszerzeniem infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz poprawą zabezpieczenia przeciwpowodziowego lewobrzeżnej części Miasta (Budżet obywatelski) – 224 760 zł.
Budowa placu zabaw Osiedle Łysogórskie (Budżet obywatelski) – 40 000 zł.
Budowa placu zabaw Osiedle Magdalena (Budżet obywatelski) – 40 000 zł.
Budowa placu zabaw przy ulicy Jagiełły (Budżet obywatelski) – 25 000 zł.
Budowa placu do ćwiczeń "Street Workout" (Budżet obywatelski) – 40 000 zł.
Budowa siłowni na świeżym powietrzu Osiedle Górne (Budżet obywatelski) – 20 000 zł.
Budowa i renowacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej Osiedle Zawodzie (Budżet obywatelski) – 5 000 zł.

 


Oświata
Funkcjonowanie szkół i przedszkoli – 25 800 000 zł, w tym:
• szkoły podstawowe – 10 154 200 zł
• przedszkola – 6 547 200 zł
• gimnazja – 5 136 000 zł
• stołówki szkolne – 1 387 700 zł
• świetlice szkolne – 658 400 zł.

Modernizacja energetyczna i/ lub zabudowa odnawialnych źródeł energii w obiektach oświatowych miasta Gorlice (MZS nr 4 i MZS nr 5) – 900 000 zł.
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w MZS nr 3 w Gorlicach na cele przedszkolne – 250 000 zł.
Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 8 z dostosowaniem budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 150 000 zł.
Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 etap I – 55 000 zł.

 


Kultura
Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej – 993 436 zł.
Funkcjonowanie Gorlickiego Centrum Kultury – 1 170 000 zł.
Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury – 111 000 zł.
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych – 147 000 zł.
Renowacja Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego – 100 000 zł.

 


Opieka społeczna

Wypłata zasiłków, świadczeń i dodatków, odprowadzenie składek oraz bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 14 096 970 zł.
Funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej – 2 100 000 zł.
Rodziny zastępcze – 186 800 zł.

 


Zdrowie
Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 629 700 zł.
Nowatorska akcja szczepień przeciwko wirusowi HPV skierowana do młodych mieszkanek Gorlic – 30 000 zł.
Walka z narkomanią – 15 300 zł.

 


Mieszkalnictwo
Zmiana sposobu ogrzewania i termomodernizacja w budynkach komunalnych – 1 000 000 zł.
Modernizacja zasobów mieszkaniowych – 500 000 zł.
Zmiana układu ogrzewania budynków i mieszkań – 200 000.
 

Dodaj na Wykop Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Facebook
- A A A +
DrukujDrukuj
E-mailE-mail
Wróć ...
 
Miasto Turystyka Przedsiębiorczość Dla mieszkańca
Urząd Miejski Urząd Miejski
w Gorlicach

Rynek 2, 38-300 Gorlice
tel.: 18 35 36 200
fax: 18 35 51 212
e-mail: um@um.gorlice.pl

Mapa serwisu
Lokalizacja Co warto zobaczyć? Zamówienia publiczne Moje miasto Władze miasta
Historia Gdzie przenocować? Informacje, statystyka Telefony w UM Rada miasta
Mapa miasta Jak dojechać? Nieruchomości Inwestycje Wydziały UM

 

X

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.
Więcej informacji odnośnie plików cookies.

*Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne.