Galerie zdjęć:

70. rocznica likwidacji getta - sierpień 2012

zobacz wszystkie
Gospodarka niskoemisyjna

Wtorek, 27 Stycznia, 2015

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORLICE

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORLICE

Miasto Gorlice realizuje kolejny projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Umowa dofinansowania nr POIS.09.03.00-00-135/13-00 podpisana w dniu 31 października 2014 roku dotyczy projektu pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gorlice” i jest realizowana w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Wartość projektu to 49.200,00 PLN, a dofinansowanie ze środków UE wyniesie 41.820,00 PLN, tj. 85% kosztów kwalifikowanych projektu.
Celem projektu jest wypracowanie przez Miasto Gorlice narzędzia efektywnego zarządzania energią, zebranie danych dotyczących wielkości emisji gazów cieplarnianych w mieście, dokonanie oceny gospodarki energią na terenie Gorlic oraz wskazanie przedsięwzięć prowadzących do ograniczenia zużycia energii i emisji zanieczyszczeń do powietrza.
W ramach projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gorlice” zrealizowane zostaną następujące działania:
1. Opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gorlice” zgodnego z zapisami Załącznika nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/PO IiŚ/9.3/2013 „Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej”
2. Stworzenie bazy danych pozwalającej na dokonanie oceny gospodarki energią na terenie miasta, w jego sektorach i obiektach tj. budynki komunalne mieszkalne i użyteczności publicznej, oświetlenie uliczne, dystrybucja ciepła, transport oraz inwentaryzację źródeł niskiej emisji.
3. Szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych na temat problematyki związanej z planami gospodarki niskoemisyjnej (w tym zasady prowadzenia monitoringu oraz ochrony klimatu).
4. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu gospodarki niskoemisyjnej. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gorlice ze względu na jego szeroki zakres oraz wieloaspektowość wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W ramach oceny opracowywana jest prognoza oddziaływania na środowisko, zapewniony zostaje udział społeczeństwa oraz pozyskiwane są opinie stosownych organów.

5. Informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w opracowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej oraz upublicznianie informacji o opracowaniu planu (działania zgodne z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów PO IiŚ 2007 – 2013).

Dodaj na Wykop Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Facebook
- A A A +
DrukujDrukuj
E-mailE-mail
Wróć ...
 
Miasto Turystyka Przedsiębiorczość Dla mieszkańca
Urząd Miejski Urząd Miejski
w Gorlicach

Rynek 2, 38-300 Gorlice
tel.: 18 35 36 200
fax: 18 35 51 212
e-mail: um@um.gorlice.pl

Mapa serwisu
Lokalizacja Co warto zobaczyć? Zamówienia publiczne Moje miasto Władze miasta
Historia Gdzie przenocować? Informacje, statystyka Telefony w UM Rada miasta
Mapa miasta Jak dojechać? Nieruchomości Inwestycje Wydziały UM

 

X

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.
Więcej informacji odnośnie plików cookies.

*Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne.