Galerie zdjęć:

Potok od Długosza po regulacji - lipiec 2013

zobacz wszystkie

Pt, 02 Października, 2015

Biuro Dróg Miejskich


Tomasz Sekuła - koordynator Biura
Krystyna Powierska
pokój nr 111
tel. 18 35 51 250

Marta Puchajda
Barabara Serafin
pokój nr 112
tel. 18 35 51 253

Do zakresu działania Biura należą sprawy związane z zarządzaniem drogami. W tym zakresie zadania obejmują prowadzenie inwestycji i bieżących remontów, utrzymanie dróg oraz zieleni, a w szczególności:

1) realizacja zadań zarządcy drogi wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  2013 r. poz. 260 z późn. zm.), oznakowanie dróg miejskich,
2) realizacja zadań w zakresie oczyszczania miasta, zieleni, zimowego utrzymania dróg i wywozu odpadów komunalnych,
3) wydawanie pozwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi miejskiej,
4) planowanie i rozliczanie inwestycji i remontów w zakresie dróg miejskich,
5) przygotowywanie informacji dla Biura Informacji i Promocji,
6) współpraca z Biurem Funduszy Zewnętrznych w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych z funduszy zewnętrznych,
7) określanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych oraz ich realizacja w zakresie budowy, rozbudowy infrastruktury drogowej,
8) przygotowanie i realizacja inwestycji i remontów w zakresie dróg,
9) przygotowywanie, pełna obsługa inwestorska oraz rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie dróg,
10) udział w pracach komisji przetargowych, typowaniu robót, w pracach komisji odbiorowych i przeglądowych w związku z prowadzonymi inwestycjami i remontami,
11) starania o dokumenty stanowiące niezbędne elementy pozwalające na realizację zadań budżetowych, tj.:
a) projektów wraz z uzgodnieniami w tym zgody wejścia w teren,
b) decyzji środowiskowych,
c) decyzji lokalizacyjnych,
d) pozwoleń wodno-prawnych,
e) pozwoleń na budowę,
f) decyzji dopuszczających zrealizowane obiekty do użytkowania,
12) uczestnictwo w pracach komisji przetargowych dotyczących dróg, w szczególności w zakresie:
a) przygotowania części SIWZ określającej zakres zamówienia (specyfikacja techniczna zamówienia),
b) określenia terminu wykonania zamówienia,
c) określenia warunków brzegowych dotyczących oferentów, w tym między innymi posiadania kadry technicznej, potencjału wykonawczego, zdolności kredytowania inwestycji, parku maszynowego,
d) opracowywania projektu umowy w części dotyczącej technicznej strony realizacji zamówienia,
e) weryfikacji pod względem technicznym złożonych ofert,
f) zawieraniem umów z wybranym wykonawcą, zgodnie z „Regulaminem zamówień publicznych”
13) rozliczanie należności związanych z zarządzaniem drogami pozostającymi w zarządzie Miasta.
14) aktualizacja BIP - u Urzędu oraz strony internetowej Urzędu w zakresie zadań Biura.
Pracownicy Biura Dróg Miejskich podlegają bezpośrednio Zastępcy Burmistrza.

 

Dodaj na Wykop Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Facebook
- A A A +
DrukujDrukuj
E-mailE-mail
Wróć ...
 
Miasto Turystyka Przedsiębiorczość Dla mieszkańca
Urząd Miejski Urząd Miejski
w Gorlicach

Rynek 2, 38-300 Gorlice
tel.: 18 35 36 200
fax: 18 35 51 212
e-mail: um@um.gorlice.pl

Mapa serwisu
Lokalizacja Co warto zobaczyć? Zamówienia publiczne Moje miasto Władze miasta
Historia Gdzie przenocować? Informacje, statystyka Telefony w UM Rada miasta
Mapa miasta Jak dojechać? Nieruchomości Inwestycje Wydziały UM

 

X

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.
Więcej informacji odnośnie plików cookies.

*Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne.