Galerie zdjęć:

Święta Majowe 2013 r.

zobacz wszystkie
Zamówienia publiczne

Poniżej publikowane są wszelkie wymagane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn zm.) dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 

Dokumenty tj. w szczególności ogłoszenia i informacje, specyfikacje istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, wyjaśnienia treści SIWZ, modyfikacje SIWZ, pogrupowane są w katalogach opisanych numerem i nazwą nadaną przez Zamawiającego dla danego postępowania.

 

Udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro dokonywa się na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mieście Gorlice” wprowadzonego zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 52/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. "Administrowanie cmentarzem komunalnym w Gorlicach wraz z przynależnymi budynkami"

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. "Konserwacja, bieżące utrzymanie i czyszczenie studni publicznych na terenie Miasta Gorlice"

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. "Przyjmowanie zwierząt do schroniska"

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt"

Prace konserwacyjno-remontowe urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Gorlice

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w "Starówce" w mieście Gorlice

Dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej przy boisku wielofunkcyjnym w ramach zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wrońskich w Gorlicach”

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Dostawa samochodu specjalnego dla potrzeb Straży Miejskiej w Gorlicach wraz z dodatkowym wyposażeniem

Dostawa i montaż urządzeń urządzeń siłowni terenowej przy boisku wielofunkcyjnym w ramach zadania: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wrońskich w Gorlicach"

Budowa ulicy Dębowej

 
Miasto Turystyka Przedsiębiorczość Dla mieszkańca
Urząd Miejski Urząd Miejski
w Gorlicach

Rynek 2, 38-300 Gorlice
tel.: 18 35 36 200
fax: 18 35 51 212
e-mail: um@um.gorlice.pl

Mapa serwisu
Lokalizacja Co warto zobaczyć? Zamówienia publiczne Moje miasto Władze miasta
Historia Gdzie przenocować? Informacje, statystyka Telefony w UM Rada miasta
Mapa miasta Jak dojechać? Nieruchomości Inwestycje Wydziały UM

 

X

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.
Więcej informacji odnośnie plików cookies.

*Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne.