Galerie zdjęć:

Mistrzostwa Europy w Rajdach Przygodowych - styczeń 2013

zobacz wszystkie
Zamówienia publiczne

Poniżej publikowane są wszelkie wymagane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn zm.) dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 

Dokumenty tj. w szczególności ogłoszenia i informacje, specyfikacje istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, wyjaśnienia treści SIWZ, modyfikacje SIWZ, pogrupowane są w katalogach opisanych numerem i nazwą nadaną przez Zamawiającego dla danego postępowania.

 

Udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro dokonywa się na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mieście Gorlice” wprowadzonego zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 52/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Azaliowej w Gorlicach

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Azaliowej w Gorlicach

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika pomiędzy ul. Mieszka I a ul. Węgierską w Gorlicach

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 10 700 000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2015 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji wraz z likwidacją barier architektonicznych kładki dla pieszych na rzece Ropie w ciągu ulicy Mickiewicza w Gorlicach

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Gorlice

Budowa ulicy Dębowej w Gorlicach

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Pocieszka w Gorlicach

Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji centralnego ogrzewania w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Gorlicach

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Pocieszka w Gorlicach

 
Miasto Turystyka Przedsiębiorczość Dla mieszkańca
Urząd Miejski Urząd Miejski
w Gorlicach

Rynek 2, 38-300 Gorlice
tel.: 18 35 36 200
fax: 18 35 51 212
e-mail: um@um.gorlice.pl

Mapa serwisu
Lokalizacja Co warto zobaczyć? Zamówienia publiczne Moje miasto Władze miasta
Historia Gdzie przenocować? Informacje, statystyka Telefony w UM Rada miasta
Mapa miasta Jak dojechać? Nieruchomości Inwestycje Wydziały UM

 

X

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.
Więcej informacji odnośnie plików cookies.

*Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne.