Galerie zdjęć:

AMBIENT 2014 - lipiec 2014

zobacz wszystkie

Sprawdź w czym m.in. możemy pomóc:

Pn, 03 Października, 2011

Wydział Inwestycji i Remontów

 

Barbara Szpyrka-Smolińska - kierownik Wydziału

pokój nr 114
tel. 18 35 51 249

 

Jerzy Brzozowski

Marek Przybyło

Jadwiga Boczoń

pokój nr 113

tel. 18 35 51 251

 

Do zakresu działań Wydziału Inwestycji i Remontów należy między innymi monitoring realizacji inwestycji i remontów zgodnie z przyjętym harmonogramem, weryfikacja i opiniowanie wniosków do budżetu i wieloletnich planów inwestycyjnych w zakresie działania Wydziału.

Zadania Wydziału obejmują w szczególności:

1) w zakresie planowania i rozliczania inwestycji i remontów:
- klasyfikację majątkową umów,
- przedkładanie stosownie opisanych zawartych umów, aneksów oraz faktur do Wydziału Księgowości Finansowo – Budżetowej,
- kontrolę wydatkowania środków,
- końcowe rozliczanie inwestycji w tym również w stosunku do podmiotów  udzielających pomocy zewnętrznej,
- prowadzenie działań z przejmowaniem prowadzonych zadań na majątek trwały (sporządzanie dowodów OT i PT),
- koordynowanie oraz opracowywanie rocznych planów inwestycyjnych z uwzględnieniem Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,
- opracowywanie i aktualizacja zadań ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym,
- przygotowywanie propozycji do planów wieloletnich i rocznych w zakresie inwestycji prowadzonych przez Wydział,
- udział w pracach związanych z konstruowaniem projektu oraz planowaniem budżetu Miasta, w części dotyczącej zadań realizowanych przez Wydział,
- opracowywanie informacji w zakresie prowadzonych zadań inwestycyjnych i remontowych przez Wydział,
- prowadzenie spraw dotyczących przesunięć finansowych i rozliczeń budżetowych w zakresie inwestycji i remontów prowadzonych przez Wydział,
- prowadzenie kartotek inwestycyjnych dla poszczególnych zadań prowadzonych przez Wydział,
- udzielanie informacji Kierownictwu Urzędu  na temat realizowanych zadań,
- przygotowywanie informacji dla Biura Informacji i Promocji,
- bieżąca współpraca z podmiotami i komórkami podległymi Miastu w sprawach  planowanych inwestycji i remontów,
- uzgadnianie planowanych działań z podmiotami i komórkami podległymi Miastu,
- opracowywanie i przedkładania danych technicznych na potrzeby sporządzanych wniosków związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych,
- współpraca z Biurem Funduszy Zewnętrznych w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych z funduszy zewnętrznych,
- określanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych oraz ich realizacja w zakresie budowy, rozbudowy infrastruktury i modernizacji obiektów oraz urządzeń komunalnej infrastruktury ogólnomiejskiej,
- prowadzenie remontów bieżących i napraw oraz konserwacji lokali Urzędu oraz mienia stanowiącego własność Miasta.

2) w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji i remontów:
- przygotowywanie, pełna obsługa inwestorska oraz rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych przydzielonych wydziałowi w planie rzeczowo-finansowym na dany rok budżetowy,
- udział w pracach komisji przetargowych, typowaniu robót, w pracach komisji odbiorowych i przeglądowych w związku  z prowadzonymi inwestycjami i remontami,
- starania o dokumenty stanowiące niezbędne elementy pozwalające na realizację zadań budżetowych, tj.:
• projektów wraz z uzgodnieniami w tym zgody wejścia w teren,
• decyzji środowiskowych,
• decyzji lokalizacyjnych,
• pozwoleń wodno-prawnych,
• pozwoleń na budowę,
• decyzji dopuszczających zrealizowane obiekty do użytkowania,
- uczestnictwo w pracach komisji przetargowych, w szczególności w zakresie:
• przygotowania części SIWZ określającej zakres zamówienia (specyfikacja techniczna zamówienia),
• określenia terminu wykonania zamówienia,
• określenia warunków brzegowych dotyczących oferentów, w tym między innymi posiadania kadry technicznej, potencjału wykonawczego, zdolności kredytowania inwestycji, parku maszynowego,
• opracowywania projektu umowy w części dotyczącej technicznej strony realizacji zamówienia,
• weryfikacji pod względem technicznym złożonych ofert,
• zawieraniem umów z wybranym wykonawcą, zgodnie z „Regulaminem zamówień publicznych”
- zatwierdzanie programów remontów, modernizacji i renowacji budynków,
- współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych Miasta i realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych dotyczących tych jednostek.

3) aktualizacja BIP – u Urzędu oraz strony internetowej Urzędu w zakresie zadań Wydziału.

 

Dodaj na Wykop Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Facebook
- A A A +
DrukujDrukuj
E-mailE-mail
Wróć ...
 
Miasto Turystyka Przedsiębiorczość Dla mieszkańca
Urząd Miejski Urząd Miejski
w Gorlicach

Rynek 2, 38-300 Gorlice
tel.: 18 35 36 200
fax: 18 35 51 212
e-mail: um@um.gorlice.pl

Mapa serwisu
Lokalizacja Co warto zobaczyć? Zamówienia publiczne Moje miasto Władze miasta
Historia Gdzie przenocować? Informacje, statystyka Telefony w UM Rada miasta
Mapa miasta Jak dojechać? Nieruchomości Inwestycje Wydziały UM

 

X

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.
Więcej informacji odnośnie plików cookies.

*Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne.