Galerie zdjęć:

Dni Gorlic 2014 - sobota

zobacz wszystkie

Śr, 12 Października, 2011

Straż Miejska

 

Monitoring

Wiesław Chmielowski

Wojciech Gągola

Jacek Przysławski

pokój nr 3

tel. 18 353 62 00, 18 35 51 269

 

Siedziba Straży Miejskiej:

ul. Słoneczna 11, 38-300 Gorlice

tel. 18 354 07 23, 18 354 07 24

 

Wojciech Pietrusza - komendant Straży Miejskiej

Paweł Paszyński

Daniel Gazda

Sławomir Habel

Tomasz Jeleń

Jan Lisowicz

Grzegorz Skórski

Artur Filus

Edyta Dobek

Piotr Kurowski

Maciej Myśliwy

 

Zadania, kompetencje i obowiązki Straży Miejskiej reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 2013 r. poz. 1383 z późn. zm.) oraz Regulamin Straży Miejskiej uchwalony uchwałą Nr 387/XLIV/97 Rady Miasta Gorlice z dnia  29 grudnia 1997 r.

I. Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:
1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.),
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych, skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów do momentu przybycia właściwych służb a także ustalenie w miarę możliwości, świadków zdarzeń,
5) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
6) doprowadzanie osób nietrzeźwych do Izby Wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
7) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawisk kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami społecznymi,
8) obsługa portierni Urzędu oraz pomieszczenia monitoringu miejskiego,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Miasta,
10) nadzór nad wykonywaniem przez właściwe podmioty obowiązków w zakresie ochrony środowiska wynikających  z obowiązujących przepisów.

II. Straż Miejska wykonując zadania ma prawo do:
- udzielenia pouczeń,
- legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
- ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia, i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
- nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 395 z późn. zm.),
- dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
- usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach ustawy Prawo o ruch drogowym,
- wydawania poleceń,
- żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
- zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby, o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 355),
- obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, obrazu zdarzeń w miejscach publicznych,
11) aktualizacja BIP – u Urzędu oraz strony internetowej Urzędu w zakresie zadań Wydziału.

 

Dodaj na Wykop Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Facebook
- A A A +
DrukujDrukuj
E-mailE-mail
Wróć ...
 
Miasto Turystyka Przedsiębiorczość Dla mieszkańca
Urząd Miejski Urząd Miejski
w Gorlicach

Rynek 2, 38-300 Gorlice
tel.: 18 35 36 200
fax: 18 35 51 212
e-mail: um@um.gorlice.pl

Mapa serwisu
Lokalizacja Co warto zobaczyć? Zamówienia publiczne Moje miasto Władze miasta
Historia Gdzie przenocować? Informacje, statystyka Telefony w UM Rada miasta
Mapa miasta Jak dojechać? Nieruchomości Inwestycje Wydziały UM

 

X

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.
Więcej informacji odnośnie plików cookies.

*Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne.