Galerie zdjęć:

Bieg Sylwestrowy - grudzień 2013

zobacz wszystkie

Pn, 03 Października, 2011

Biuro Planowania i Realizacji Budżetu

 

Edyta Szilder

Ewa Kamińska-Wacek

pokój nr 12

tel. 18 35 51 239

 

Do zadań Biura Planowania i Realizacji Budżetu należą sprawy przygotowania projektu budżetu Miasta i jego zmian, prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości budżetu Miasta, w szczególności:

1. przyjmowanie i sprawdzanie sprawozdań od jednostek organizacyjnych Miasta,
2. sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych z wykonania budżetu i z gospodarki pozabudżetowej oraz innych sprawozdań i informacji na potrzeby Rady, Burmistrza, RIO, Ministerstwa Finansów oraz innych podmiotów,
3. sporządzanie bilansu Miasta oraz zbiorczych bilansów jednostek i zakładów budżetowych,
4. przygotowywanie projektu i budżetu Miasta,
5. przygotowywanie planu finansowego zadań zleconych, prowadzenie ewidencji,         
6. prowadzenie ewidencji zmian w zbiorczym budżecie Miasta,
7. analizowanie dochodów i wydatków budżetu Miasta, wnioskowanie wprowadzenia zmian w tym zakresie,
8. przygotowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
9. przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w zakresie gospodarki finansowej i budżetu Miasta, Wieloletniej Prognozy Finansowej,
10. prowadzenie kartotek środków trwałych i majątku finansowego, aktualizacja wyceny środków trwa łych, naliczanie umorzeń,
11. rozliczanie inwentaryzacji majątku Urzędu i prowadzenie całości dokumentacji w tym zakresie,
12. przyjmowanie informacji o stanie mienia komunalnego od jednostek i zakładów budżetowych, sporządzanie informacji zbiorczej o stanie mienia komunalnego,
13. wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów szczególnych związanych z zadaniami biura,
14. aktualizacja BIP – u Urzędu oraz strony internetowej Urzędu w zakresie zadań Biura.
Pracownicy Biura podlegają bezpośrednio Skarbnikowi.

 

Dodaj na Wykop Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Facebook
- A A A +
DrukujDrukuj
E-mailE-mail
Wróć ...
 
Miasto Turystyka Przedsiębiorczość Dla mieszkańca
Urząd Miejski Urząd Miejski
w Gorlicach

Rynek 2, 38-300 Gorlice
tel.: 18 35 36 200
fax: 18 35 51 212
e-mail: um@um.gorlice.pl

Mapa serwisu
Lokalizacja Co warto zobaczyć? Zamówienia publiczne Moje miasto Władze miasta
Historia Gdzie przenocować? Informacje, statystyka Telefony w UM Rada miasta
Mapa miasta Jak dojechać? Nieruchomości Inwestycje Wydziały UM

 

X

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.
Więcej informacji odnośnie plików cookies.

*Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne.