Galerie zdjęć:

Złote Gody - maj 2012

zobacz wszystkie

Biuro Obsługi Klienta

 

Alina Rosół

Erwin Dusza

pokój nr 2

tel. 18 35 51 210, 18 35 51 263

 

Krystyna Niemczyńska (ewidencja gospodarcza)

pokój nr 2

tel. 18 35 51 264

 

Biuro Obsługi Klienta realizuje zadania własne, wynikające z ustaw oraz zlecone z zakresu administracji rządowej.
Biuro zapewnia pełną i kompetentną obsługę Klienta.


Do zadań Biura należy między innymi:
• udzielanie informacji dotyczącej funkcjonowania Urzędu, miejsca i sposobu załatwiania spraw w Urzędzie,
• udzielania porad i pomocy w załatwianiu spraw,
• dystrybucja poczty wysyłanej z urzędu,
• przyjmowanie korespondencji i przekazywanie na Dziennik Podawczy,
• aktualizacja BIP – u Urzędu oraz strony internetowej Urzędu w zakresie zadań Biura.

W Biurze Obsługi Mieszkańców realizowane są sprawy:

1) z zakresu gospodarki komunalnej w tym m.in.:
Wydawanie i przyjmowanie wniosków oraz informacja w sprawach:
- drogowych,
- oświetlenia ulicznego,
- cmentarzy,
- ochrony środowiska,
- utrzymania czystości i porządku oraz zieleni.

2) z zakresu mienia i gospodarki przestrzennej w tym:
Wydawanie i przyjmowanie wniosków oraz informacja w sprawach:
- lokali użytkowych i mieszkalnych,
- dzierżawy nieruchomości,
- sprzedaży, zakupy i zamiany nieruchomości,
- użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości,
- rolnictwo,
- nadawania numeracji domów,
- podziałów i rozgraniczania nieruchomości,
- informacji dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego,
- informacji dotyczącej procedury ustalenia warunków zabudowy
 i zagospodarowania terenu dla inwestycji o znaczeniu lokalnym,
- wydawania wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego,
- przyjmowania wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów w trybie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3) z zakresu ewidencji ludności w tym:
Wydawanie i przyjmowanie wniosków oraz informacja w sprawach:
- zaświadczeń z akt ewidencji ludności,
- wydawania numerów PESEL,
- wydawania druków meldunkowych - wydawania wniosków o dowody osobiste.

4) z zakresu ewidencji działalności gospodarczej w tym:
Wydawanie i przyjmowanie wniosków oraz informacja w sprawach:
- wpisu do ewidencji działalności, zmiany we wpisie,
- zaświadczeń o prowadzonej działalności gospodarczej,
- zezwoleń na przewozy regularne i inne.

5) z zakresu podatków i opłat lokalnych w tym:
Wydawanie i przyjmowanie wniosków oraz informacja w sprawach:
- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego,
- podatku od posiadania psów,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych.

Pracownicy Biura podlegają bezpośrednio kierownikom poszczególnych wydziałów a nadzór nad ich pracą sprawuje Sekretarz Miasta

 

Dodaj na Wykop Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Facebook
- A A A +
DrukujDrukuj
E-mailE-mail
Wróć ...
 
Miasto Turystyka Przedsiębiorczość Dla mieszkańca
Urząd Miejski Urząd Miejski
w Gorlicach

Rynek 2, 38-300 Gorlice
tel.: 18 35 36 200
fax: 18 35 51 212
e-mail: um@um.gorlice.pl

Mapa serwisu
Lokalizacja Co warto zobaczyć? Zamówienia publiczne Moje miasto Władze miasta
Historia Gdzie przenocować? Informacje, statystyka Telefony w UM Rada miasta
Mapa miasta Jak dojechać? Nieruchomości Inwestycje Wydziały UM

 

X

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.
Więcej informacji odnośnie plików cookies.

*Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne.