Galerie zdjęć:

Dni Gorlic 2012

zobacz wszystkie

Pn, 03 Października, 2011

Biuro Audytu i Kontroli

 

Daniel Janeczek

e-mail: audytor@um.gorlice.pl

Magdalena Wąsik-Kwarcińska

pokój nr 210

tel. 18 35 51 285      

 

Do zakresu działania Biura Audytu i Kontroli należą sprawy z zakresu audytu wewnętrznego, kontroli organizacyjno – prawnej i finansowej Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych oraz wspieranie Burmistrza w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego.

I. Do zadań Biura z zakresu audytu wewnętrznego należą w szczególności:
1. opracowywanie projektów długoterminowych planów audytu wewnętrznego,
2. opracowywanie projektów krótkoterminowych (rocznych) planów audytu wewnętrznego,
3. realizacja zadań audytowych zgodnie z zatwierdzonym planem audytu wewnętrznego,
4. realizacja zadań audytowych, w tym czynności doradczych zleconych przez Burmistrza lub realizowanych z własne inicjatywy,
5. przechowywanie oraz zabezpieczenie materiałów i dokumentacji z przeprowadzanych zadań audytowych,
6. opiniowanie – na wniosek zainteresowanych – projektów wdrażanych procedur,
7. wymiana doświadczeń z zakresu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego z krajowymi i zagranicznymi instytucjami,
8. współpraca z audytorami zewnętrznymi, oraz monitorowanie wykonania zaleceń audytorów zewnętrznych.

II. W zakresie kontroli do zadań Biura należą w szczególności:
1. przeprowadzanie kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zlecanych podmiotom zewnętrznym w formie dotacji,
2. realizacja w ramach kontroli instytucjonalnej zarówno w Urzędzie jak i jednostkach organizacyjnych Miasta czynności, w szczególności mających na celu badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych,
3. przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie kontroli,
4. opracowywanie projektu rocznego planu kontroli Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta,
5. udzielanie jednostkom kontrolowanym instruktażu w zakresie spraw objętych kontrolą,
6. współpraca z kierownikami wydziałów Urzędu i kierownikami jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie realizacji zadań kontrolnych,
7. sporządzanie protokołów kontroli oraz wniosków pokontrolnych,
8. opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych,
9. sprawdzanie realizacji zaleceń pokontrolnych,
10. składanie sprawozdań Burmistrzowi z przeprowadzonych kontroli.

III. W zakresie nadzoru właścicielskiego i przekształceń własnościowych do zadań Biura należą w szczególności:
1. wykonywanie praw majątkowych i korporacyjnych w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta,
2. opiniowanie dokumentów kierowanych na Zgromadzenia Wspólników,
3. prowadzenie dokumentacji organizacyjnej spółek z udziałem Miasta,
4. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących spraw majątkowych spółek,
5. przygotowywanie informacji o spółkach komunalnych,
6. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie przekształceń i prywatyzacji spółek gminnych,
7. prowadzenie procedury zbywania udziałów gminy w spółkach.

IV. współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 455 ze zm.), a w szczególności, przesyłanie powiadomień z zakresu w/w ustawy oraz prowadzenie rejestru powiadomień.

V. aktualizacja BIP – u Urzędu oraz strony internetowej Urzędu w zakresie zadań Biura.

Biuro Audytu i Kontroli podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta.

 

Dodaj na Wykop Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Facebook
- A A A +
DrukujDrukuj
E-mailE-mail
Wróć ...
 
Miasto Turystyka Przedsiębiorczość Dla mieszkańca
Urząd Miejski Urząd Miejski
w Gorlicach

Rynek 2, 38-300 Gorlice
tel.: 18 35 36 200
fax: 18 35 51 212
e-mail: um@um.gorlice.pl

Mapa serwisu
Lokalizacja Co warto zobaczyć? Zamówienia publiczne Moje miasto Władze miasta
Historia Gdzie przenocować? Informacje, statystyka Telefony w UM Rada miasta
Mapa miasta Jak dojechać? Nieruchomości Inwestycje Wydziały UM

 

X

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.
Więcej informacji odnośnie plików cookies.

*Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne.