Warto zobaczyć:

Program ograniczenia niskiej emisji

Program ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Gorlice (PONE) – modernizacja systemów ogrzewania w budynkach mieszkalnych. 
  
W związku z tym, że na terenie miasta występuje przekroczenie dopuszczalnego stężenia pyłu w powietrzu Urząd Miejski w Gorlicach przystąpił do opracowania programu ograniczenia niskiej emisji, która jest główną przyczyną takiego stanu.


Źródłem niskiej emisji są indywidualne kotłownie w budynkach mieszkalnych, głównie te na paliwa stałe, gdzie spalenie następuje w kotłach starej generacji. Przekroczenie dopuszczanego stężenia pyłu w powietrzu przyczynia się do pogorszenia warunków życia mieszkańców Gorlic.
 
Program opracowuje Pani Agnieszka Chylak  firma Eko-Team Konsulting, która przygotowała „Ankietę informacyjną dotyczącą udziału w programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Gorlice”. Ankieta skierowana jest do właścicieli budynków mieszkalnych i ma pomóc w dokonaniu  analizy sytuacji na terenie miasta oraz określeniu ilości osób zainteresowanych modernizacją systemów grzewczych.
Jej wypełnienie przez jak największą ilość osób jest istotne ze względu na cel jakiemu ma służyć opracowywana dokumentacja (m.in. zaplanowanie wydatkowania środków finansowych na dotowanie modernizacji systemów ogrzewania).
 
Dlatego też, zwracamy się z uprzejmą prośbą do właścicieli budynków mieszkalnych na terenie miasta o jej wypełnienie. Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Gorlicach (pokój nr 2 – Wydział Gospodarki Komunalnej) w terminie do 20 lipca 2012 r. 
 
Ankietę można pobrać z niniejszej strony jak również jest ona dostępna w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorlicach Rynek 2 pokoju nr 2 na parterze.

 

© 2012 EkoGorlice. Wszelkie prawa zastrzeżone!
Zalecana przegl±darka: Firefox 4.x, IE 8.x, 1280x768px