Warto zobaczyć:

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH

Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z budynków wielorodzinnych w 2012 r. odbywa się w następujący sposób:
 Niesegregowane odpady komunalne, zbierane są w kontenerach i pojemnikach, które ma obowiązek zapewnić właściciel/zarządca  nieruchomości.
 Osobno zbierane są odpady w postaci surowców wtórnych (szkło, tworzywa sztuczne, papier i tektura oraz opakowania wielomateriałowe), do zbiórki których służą kolorowe (opisane) pojemniki, ustawione najczęściej w pobliżu kontenerów na śmieci. Opakowania wielomateriałowe tj. kartony po sokach i napojach, mleku i innych produktach należy zbierać łącznie z odpadami papieru i tektury. 

Czytaj więcej...

© 2012 EkoGorlice. Wszelkie prawa zastrzeżone!
Zalecana przegl±darka: Firefox 4.x, IE 8.x, 1280x768px