Regulamin
Regulamin PDF Drukuj Email

1) Cel:
 • popularyzacja czynnej formy wypoczynku i rekreacji wśród mieszkańców Gorlic i Ziemi Gorlickiej,
 • popularyzacja różnych dyscyplin sportowych,
 • wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek Ziemi Gorlickiej w poszczególnych kategoriach wiekowych,
 • nawiązanie przyjacielskich kontaktów.
2) Organizatorzy:
 • Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Gorlicach,
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach,
 • Club 10 Gorlice,
 • Klub bilardowy "ósemka"
 • Gorlicki Klub Szachowy „Kornuty”,
 • Stowarzyszenie Maraton Gorlice,
 • Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Gorlicach
3) Patronat:
Rafał Kukla – Burmistrz Miasta Gorlice

4) Patronat medialny:
 • Gazeta Krakowska,
 • Telewizja Gorlice,
 • Portal internetowy Halo Gorlice,
 • Portal interenetowy Gorlice24.pl
 • Portal internetowy TerazGorlice
5) Uczestnictwo i kategorie:
W VII Gorlickim Wieloboju Sportowym mogą brać udział pełnoletnie osoby będące mieszkańcami Gorlic lub Powiatu Gorlickiego. Warunkiem udziału jest  posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania sportu lub własnoręczne podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa. Zawodnicy powinni być ubezpieczeni w zakresie NW oraz stosować się do zapisów Regulaminu VII Gorlickiego Wieloboju Sportowego i regulaminów poszczególnych dyscyplin wchodzacych w skład niniejszego wieloboju.
Ustala się n/w kategorie wiekowe
- kobiety (jedna kategoria wiekowa)
- mężczyźni 18--35; 36-50; +51
Organizator dopuszcza start osobom starszym w niższej kategorii wiekowej w całym cyklu GWS.

6) Terminarz konkurencji:
Lp.  Nazwa konkurencji Termin realizacji
 1.  
  Łyżwiarstwo 21.01.2018
 1.  
  Bilard 10.02.2018
 1.  
  Biegi narciarskie 25.02.2018
 1.  
  Slalom gigant 27.02.2018
 1.  
  Bowling 11.03.2018
 1.  
  Tenis stołowy 19.04.2018
 1.  
  Kolarstwo 14.05.2018
 1.  
  Strzelanie 16.05.2018
 1.  
  Pływanie 26.05.2018
 1.  
  Biegi 2.06.2018
 1.  
  Łyżworolki 16.06.2018
 1.  
  Boule 20.06.2018
 1.  
  Tenis ziemny 25.06.2018 – kobiety
26.06.2018 – gr I mężczyzn
27.06.2018 – gr II mężczyzn
28.06.2018 – gr III mężczyzn
 1.  
  Ringo 7.07.2018
 1.  
  Strzelanie z łuku 19.07.2018
 1.  
  Beach tenis 4.08.2018
 1.  
  Wielobój rzutowy piłką   
  lekarską
18.08.2018
 1.  
  Dart 15.09.2018
 1.  
  Badminton  29.09.2018
 1.  
  Crosminton 6.10.2018
 
 
7) Punktacja:
Prowadzona będzie punktacja na najbardziej wszechstronnego zawodnika i zawodniczkę Ziemi Gorlickiej w poszczególnych kategoriach wiekowych. Każdy zawodnik ma prawo startu w dowolnie przez siebie wybranych konkurencjach - do  punktacji zalicza się punkty z 17 konkurencji najwyżej punktowanych wg poniższe klucza.

Punktacja w poszczególnych konkurencjach :
1 miejsce – 15 pkt, 2 m – 13 pkt, 3 m – 11 pkt, 4 m – 9 pkt, 5 m – 8 pkt, 6 m – 7 pkt, 7 m – 6 pkt, 8 m – 5 pkt, 9 m – 4 pkt, 10 m – 3 pkt, 11 m – 2 pkt, 12 m – 1 pkt.

W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji wielobojowej o zajętym miejscu decydować będą wyższe miejsca w poszczególnych konkurencjach, a jeżeli te będą takie same to o wyższym miejscu decydować będzie wiek – im starszy zawodnik/zawodniczka tym wyższe miejsce.

8) Nagrody:
Rywalizacja toczyć się będzie przez cały rok, a najlepsi otrzymają nagrody finansowe w wysokości :

I miejsce – 200 zł., II miejsce – 150 złotych, a trzecie – 100 złotych.

W przypadku pozyskania dodatkowych sponsorów wysokość nagród finansowych i ich ilość może być powiększona. Ponadto wśród wszystkich startujących zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe, a 20 najlepszych zawodniczek i zawodników we wszystkich kategoriach otrzyma pamiątkowe koszulki.


9) Zasady finansowania:

Koszty organizacyjne zawodów pokrywają organizatorzy. Uczestnicy zawodów pokrywają we własnym zakresie: koszty wpisowego (większość zawodów bez wpisowego) oraz ubezpieczenie NW.

10) Postanowienia końcowe:
Wszystkich zawodników obowiązuje na obiektach sportowych obuwie sportowe /mile widziane jednakowe stroje sportowe/. W poszczególnych dyscyplinach obowiązywać będą szczegółowe regulaminy. Interpretacja regulaminu przysługuje organizatorowi.
Niniejszy regulamin i wszelkie informacje z Gorlickim Wielobojem Sportowym publikowane będą na specjalnej stronie internetowej – www.gorlice.pl/gws oraz n na facebook-u.
Uczestnik udziela zezwolenia na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnienie swojego wizerunku w formie audiowizualnej lub zdjęć, utrwalonych w trakcie transmisji internetowych, telewizyjnych, nagrań i fotorelacji z rozgrywek w ramach VII Gorlickiego Wieloboju Sportowego.
Uczestnik wyraża zgodę na umieszczanie jego danych osobowych tj. imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania (miasto,gmina) na listach klasyfikacyjnych VII GWS.

ORGANIZATOR
 

Copyright © 2011 Gorlicki Wielobój Sportowy
Wszelkie prawa zastrzeżone!